Stadswandeling met gids: Bagage: Leiden in de Tweede Wereldoorlog

De titel van deze wandeling Bagage: Leiden in de Tweede Wereldoorlog is ontleend aan het kunstwerk van Ram Katzir. Zijn werk is op diverse plaatsen in de stad is terug te vinden. Het gaat om kleine verlaten koffers, die de aandacht vestigen op de vervolging van de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Leiden heeft geen betere of slechtere naam dan de meeste andere Nederlandse steden als het gaat om de vervolging van de joden tijdens de bezetting. Ook van hier zijn joodse families weggevoerd in 1943. Misschien is het voor Leiden nog net wat schrijnender, omdat de stad een Joods Weeshuis had, waarvan de kinderen ook naar de concentratiekampen zijn gedeporteerd.

Muur: 1,5 uur. Max: 20 personen per gids.

Boek bij een groep van meer dan 20 personen een extra gids bij.