juridische stadswandeling: Recht en slecht

Misdaad en straf door de eeuwen heen, het is een geslaagd onderwerp. Wist u dat de Universiteit lange tijd haar eigen rechtspraak had? En dat studenten heel wat zachtzinniger werden behandeld dan de eigen bevolking? Of dat de plek voor de openbare executies "Schoonverdriet" genoemd werd? Wat gebeurde er tijdens zo'n executie? Waarom heeft de Diefsteeg die naam? Wat gebeurde er op de Blauwe Steen? U ziet, genoeg vragen om een stadswandeling te vullen. Tijdens de Juridische stadswandeling Recht en slecht worden veel van deze vragen beantwoord.

Duur: 1,5 uur
Aantal personen: max. 20 personen per gids.